Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  

LAPORAN KINERJA


Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran setiap tahun yang terkait dengan evaluasi pengukuran kinerja. Laporan kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Banyuwangi menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi dan disisi lain. Laporan Kinerja merupakan alat kendali, pemacu dan umpan balik peningkatan kinerja BPPP Banyuwangi. Berikut adalah dokumen laporan kinerja BPPP Banyuwangi :

 

Laporan Kinerja Tahun 2016
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
 Laporan Kinerja Tahun 2016 Triwulan 1
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016  TW 1
 Laporan Kinerja Tahun 2016 Triwulan 2
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016  TW 2
 Laporan Kinerja Tahun 2016 Triwulan 3
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016  TW 3
 Laporan Kinerja Tahun 2016 Triwulan 4
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016  TW 4
 Laporan Kinerja Tahun 2017
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017
 Laporan Kinerja Tahun 2017 Triwulan 1
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 TW 1
 Laporan Kinerja Tahun 2017 Triwulan 2
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 TW 2
 Laporan Kinerja Tahun 2017 Triwulan 3
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 TW 3
 Laporan Kinerja Tahun 2017 Triwulan 4
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 TW 4
 Laporan Kinerja Tahun 2018
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
 Laporan Kinerja Tahun 2018 Triwulan 1
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 TW 1
 Laporan Kinerja Tahun 2018 Triwulan 2
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 TW 2
 Laporan Kinerja Tahun 2018 Triwulan 3
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 TW 3
 Laporan Kinerja Tahun 2018 Triwulan 4
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 TW 4
 Laporan Kinerja Tahun 2019
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
 Laporan Kinerja tahun 2019 Triwulan 1
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 TW 1
 Laporan Kinerja Tahun 2019 Triwulan 2
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 TW 2
 Laporan Kinerja Tahun 2019 Triwulan 3
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 TW 3
 Laporan Kinerja Tahun 2019 Triwulan 4
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 TW 4
 Laporan Kinerja Tahun 2020
LAPORAN KINERJA TAHUN 2020
 Laporan Kinerja Tahun 2020 Triwulan 1
LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 TW 1
 Laporan Kinerja Tahun 2020 Triwulan 2
LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 TW 2
 Laporan Kinerja Tahun 2020 Triwulan 3
LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 TW 3
 Laporan Kinerja Tahun 2020 Triwulan 4
LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 TW 4

Laporan Kinerja Tahun 2021

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

 Laporan Kinerja Tahun 2021
LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 TW 1

  Laporan Kinerja Tahun 2021

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 TW 2

  Laporan Kinerja Tahun 2021

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 TW 3

Laporan Kinerja Tahun 2021

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 TW 4

 
Laporan Kinerja Tahun 2022 TW 1
LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 TW 1
Laporan Kinerja Tahun 2022 TW 2
LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 TW 2